BPD

NO NAMA ALAMAT JABATAN
1 Edy Rukmono Senggrong Ketua
2 Soleh Krajan Wakil Ketua
3 M. Tarmono Senggrong Seketaris
4 Sri Indah Krajan Anggota
5 Nur Rokhim Krajan Anggota
6 Nur Salim Karang Anggota
7 Ahmad Kamal Senggrong Anggota
8 Abdul Ghofur Karang Anggota
9 Sukirman Karang Anggota