Struktur Organisasi

Jabatan: KAUR KESEJAHTERAAN RAKYAT
Nama Pejabat: Detail Pegawai AFIF FIRMAN HADI
NIP: -

Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  mempunyai tugas :

  1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
  2. Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
  3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomia dan pembangunan  dan kesejahteraan rakyat;
  4. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
  5. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
  6. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan desa bersama lembaga kemasyarakatan desa;
  7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
  8. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarahpembangunan Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  9. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
  10. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya:
  11. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
  12. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidangperekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.